Etikettarkiv: fiberförening

Regler för bredbandsstöd

Det är inte lätt att vara fiberförening och arbeta för att ge den egna trakten bredband för att möta framtiden. Egentligen borde riksdag och regering ha slagit fast att hela Sverige ska ha höghastighetsbredband och sett till att det blivit så. Nu har man abdikerat och låtit marknadskrafterna ta hand om det i tätorterna och lämnat det åt människorna själva på landsbygden.  I Prässebo upplever vi att vi inte ens har den egna kommunens stöd!

Att läsa Jordbruksverkets regler för stöd till bredband talar för sig själv. Vilket myndighetsspråk! Vilka tolkningsproblem! Hur ska man veta att man gör rätt?
Jordbruksverkets regler fastställdes i december 2015 långt efter det att bidragsansökningarna skulle ha varit inlämnade! Och de ligger djupt inbäddade på Jordbruksverkets hemsida. Jag har plockat ut dem i ett pdf-dokument. Läs själv och begrunda!

Därför avgick jag ur styrelsen

2015 blev  ett förlorat år för Prässebo Fiber Ekonomisk förening enligt min mening. Vi kunde ha gjort mycket mer i styrelsen – trots att alla har mycket att göra och att jobbet är frivilligt! Nu blir det så förtvivlat komprimerat under 2016.

Vi har dragit så många frågor i långbänk och som tagits upp på nästan varje sammanträde utan att vi kommit till skott.

Den 30 september var det dags att lämna in en komplett bidragsansökan till Länsstyrelsen med bifogat  budgetunderlag, som förprojekteringen skulle givit oss. Därför var det på håret att vi missade hela ansökan. Nu löste det sig med lite tur och ett uns skicklighet.

I slutet av januari kom så ett förslag till ”översiktsplan” utan vem gör vad och där allt ska ske i februari/mars. Efter denna utdragna höst blev den för mig ett antiklimax; tillbaks till ruta GÅ. Jag meddelade styrelsen att jag inte kan ställa mig bakom denna plan. Om jag inte hade gjort  försöken till handling under hösten, skulle jag ha suttit kvar i styrelsen och tagit mitt ansvar. Men nu blev det naturligt att avgå.

Men jag har kvar entusiasmen för att få bredband till Prässebo, så om jag kan göra en insats som föreningsmedlem, gör jag gärna det! Och även om min avgång var en tydlig markering, önskar jag att allt går styrelsens väg och att översiktsplanen genomförs. Min kritik kanske till och med kan bidra till något positivt!

—- Jag har strukit lite i min ursprungliga blogg! Nu har det varit årsmöte och en ny styrelse har valts. Nu håller jag tummarna att projektet kommer igång och att vi får fiber i höst!

Hurra! – 200 påskrivna avtal!

I alla fall 197 – men några till är på gång! Det känns obeskrivligt skönt att så många av medlemmarna – nu snart uppe i 220 – har skrivit på anslutningsavtal. Även om det har tagit tid för EU och staten att fördela pengar (i juni) så går det framåt lokalt! Nu sägs det att bidragsansökan ska vara inne hos Jordbruksverket kring den 21 oktober. Och söndagen den 13 september är det fiberkonferens på Mässan i Göteborg.

Avtal om fastighetsanslutning utdelade –

– till 208 medlemmar! Nu gäller det att få tillbaks alla undertecknade. Öppet hus i Sommarro i tisdags var lyckat. Vi kunde hålla till där trots att det är vandrarhem nu på sommaren! (Bilden lånad från STF:s hemsida).

Det vore nog bra att ordna medlemsträffar då och då. För att berätta vad som är på gång och för att träffas och lära känna varandra. Det mest positiva med det här ideella arbetet har varit (förutom att kanske så småningom få bra uppkoppling) att träffa och lära känna så många människor.  Och veta vilka som bor var i bygden! Jag känner mig hemma…

Nytt öppet hus i Alegården i Nygård tisdag 22 juni. Hoppas det blir lika bra och trevligt…. Välkomna!

Årsmötet sa OK till fortsatt arbete

Årsmötet i mars samlade hundra personer. I god stämning blev det ett ok till fortsatt arbete. En förstudie har visat att det går att genomföra projektet till rimliga kostnader, runt 20 000 kr inklusive bidrag. Men vi måste idogt skaffa fler medlemmar.

På senaste styrelsemötet gick vi igenom anslutningsavtal. Det  är många frågor som dyker upp och jag är förvånad över hur många begrepp vi egentligen inte är klara över….

Som för hundra år sedan!

Jag läser i Dan Korns bok Mot strömmen och upptäcker att vårt arbete med fiber liknar det som hände för hundra år sedan alldeles efter första världskriget. Den svenska landsbygden elektrifierades i vågor.  Till Västergötland kom elen tidigt tack vare kraftstationerna i Trollhättan och Gullspång. Härifrån gick strömmen ut i högspänningsledningar och i socken efter socken slöt sig folk samman och bildade lokala distributionsföreningar för elström. Oftast anslöt de sig till någon av de stora kraftverkens linjer, men det förekom också att någon gammal kvarn byggdes om till kraftverk.

Nästa elektrifieringsvåg kom på 1940-talet, men på sina hålla dröjde det till 1960-talet och till och med till 1990-talet då man med statliga medel drog ström till trakter framför allt i Norrlands inland – och Västergötland! Hur kunde det komma sig att Västergötland hade så många hushåll utan elström? Jo det berodde på att elen kom så tidigt hit, så många inte vågade hoppa på tåget, utan väntade och sedan blev det svårare att få ström.
Alldeles härintill hos Verner i skogen fanns flera ställen utan ström. Dan Korn skriver om Verner och jag minns honom så väl från min barndom.

Och nu håller vi på med fiber och ska bilda en fiberförening i Prässebo. Hoppas att så många som möjligt ansluter sig. Vi har vaknat ganska sent. I Bohuslän och i  Värmland har man kommit långt. Det finns upp mot tusen fiberföreningar i Sverige – en ny folkrörelse! Hoppas inte historien upprepar sig!