Etikettarkiv: el

Som för hundra år sedan!

Jag läser i Dan Korns bok Mot strömmen och upptäcker att vårt arbete med fiber liknar det som hände för hundra år sedan alldeles efter första världskriget. Den svenska landsbygden elektrifierades i vågor.  Till Västergötland kom elen tidigt tack vare kraftstationerna i Trollhättan och Gullspång. Härifrån gick strömmen ut i högspänningsledningar och i socken efter socken slöt sig folk samman och bildade lokala distributionsföreningar för elström. Oftast anslöt de sig till någon av de stora kraftverkens linjer, men det förekom också att någon gammal kvarn byggdes om till kraftverk.

Nästa elektrifieringsvåg kom på 1940-talet, men på sina hålla dröjde det till 1960-talet och till och med till 1990-talet då man med statliga medel drog ström till trakter framför allt i Norrlands inland – och Västergötland! Hur kunde det komma sig att Västergötland hade så många hushåll utan elström? Jo det berodde på att elen kom så tidigt hit, så många inte vågade hoppa på tåget, utan väntade och sedan blev det svårare att få ström.
Alldeles härintill hos Verner i skogen fanns flera ställen utan ström. Dan Korn skriver om Verner och jag minns honom så väl från min barndom.

Och nu håller vi på med fiber och ska bilda en fiberförening i Prässebo. Hoppas att så många som möjligt ansluter sig. Vi har vaknat ganska sent. I Bohuslän och i  Värmland har man kommit långt. Det finns upp mot tusen fiberföreningar i Sverige – en ny folkrörelse! Hoppas inte historien upprepar sig!