Därför avgick jag ur styrelsen

2015 blev  ett förlorat år för Prässebo Fiber Ekonomisk förening enligt min mening. Vi kunde ha gjort mycket mer i styrelsen – trots att alla har mycket att göra och att jobbet är frivilligt! Nu blir det så förtvivlat komprimerat under 2016.

Vi har dragit så många frågor i långbänk och som tagits upp på nästan varje sammanträde utan att vi kommit till skott.

Den 30 september var det dags att lämna in en komplett bidragsansökan till Länsstyrelsen med bifogat  budgetunderlag, som förprojekteringen skulle givit oss. Därför var det på håret att vi missade hela ansökan. Nu löste det sig med lite tur och ett uns skicklighet.

I slutet av januari kom så ett förslag till ”översiktsplan” utan vem gör vad och där allt ska ske i februari/mars. Efter denna utdragna höst blev den för mig ett antiklimax; tillbaks till ruta GÅ. Jag meddelade styrelsen att jag inte kan ställa mig bakom denna plan. Om jag inte hade gjort  försöken till handling under hösten, skulle jag ha suttit kvar i styrelsen och tagit mitt ansvar. Men nu blev det naturligt att avgå.

Men jag har kvar entusiasmen för att få bredband till Prässebo, så om jag kan göra en insats som föreningsmedlem, gör jag gärna det! Och även om min avgång var en tydlig markering, önskar jag att allt går styrelsens väg och att översiktsplanen genomförs. Min kritik kanske till och med kan bidra till något positivt!

—- Jag har strukit lite i min ursprungliga blogg! Nu har det varit årsmöte och en ny styrelse har valts. Nu håller jag tummarna att projektet kommer igång och att vi får fiber i höst!