Fiber är vackert – men vad kostar det?

Den här bilden finns bland annat på www.prassebofiber.se. Visst är fiber vackert! Du som tvekar, kan väl i alla fall anmäla intresse, så kan vi räkna på vad det kommer att kosta. Det är den stora frågan för många. Vad kommer det att kosta? En beräkning hittade jag hos Bärfendals fiberförening. Tanken med statliga bidrag är att det ska inte bli dyrare för landsbygden än i städerna. I många fall räknar man med 15 – 30 000 kronor per fastighet. Man kan tycka det är dyrt, men man kan också se det som en lika självklar investering som att bygga en väg, dra el eller annan infrastruktur.

Man kan välja olika sätt att betala. Föreningen kan ta lån, man kan själv låna i banken. Man kan dela upp kostnaden på två till tre gånger. Det gäller att komma fram till den lösning som passar en bäst.

Som för hundra år sedan!

Jag läser i Dan Korns bok Mot strömmen och upptäcker att vårt arbete med fiber liknar det som hände för hundra år sedan alldeles efter första världskriget. Den svenska landsbygden elektrifierades i vågor.  Till Västergötland kom elen tidigt tack vare kraftstationerna i Trollhättan och Gullspång. Härifrån gick strömmen ut i högspänningsledningar och i socken efter socken slöt sig folk samman och bildade lokala distributionsföreningar för elström. Oftast anslöt de sig till någon av de stora kraftverkens linjer, men det förekom också att någon gammal kvarn byggdes om till kraftverk.

Nästa elektrifieringsvåg kom på 1940-talet, men på sina hålla dröjde det till 1960-talet och till och med till 1990-talet då man med statliga medel drog ström till trakter framför allt i Norrlands inland – och Västergötland! Hur kunde det komma sig att Västergötland hade så många hushåll utan elström? Jo det berodde på att elen kom så tidigt hit, så många inte vågade hoppa på tåget, utan väntade och sedan blev det svårare att få ström.
Alldeles härintill hos Verner i skogen fanns flera ställen utan ström. Dan Korn skriver om Verner och jag minns honom så väl från min barndom.

Och nu håller vi på med fiber och ska bilda en fiberförening i Prässebo. Hoppas att så många som möjligt ansluter sig. Vi har vaknat ganska sent. I Bohuslän och i  Värmland har man kommit långt. Det finns upp mot tusen fiberföreningar i Sverige – en ny folkrörelse! Hoppas inte historien upprepar sig!